CENTROS XP – řídicí systém čerpacích stanic

Moderní pokladní systém pro veřejné i vnitropodnikové čerpací stanice s podporou lokálního kreditu, CCS, bankovních karet a bezobslužného provozu.

Firma Quitec je ve svém oboru známa jako výrobce a dodavatel technologií s unikátním designem, vysokou užitnou hodnotou a skvělým poměrem výkon – cena. Uvádíme nyní na trh nový řídicí a pokladní systém založený na mnohaletých zkušenostech našich vývojářů a na nejmodernějších technologiích, které Vám přinesou radost z každodenního užívání. Centros XP je unikátní pokladní systém vhodný zejména pro malé a středně velké čerpací stanice. Splňte si svůj sen!

Jako výrobce a dodavatel tankovacích automatů, počítadel výdejních stojanů, teplotní kompenzace pro stáčecí cisterny a měření hladin jsme doplnili sortiment technologií pro čerpací stanice o kvalitní řídicí a pokladní systém. Centros XP vznikl jako završení portfolia našich produktů a snoubí v sobě krásný design, robustnost, vysokou spolehlivost, bezpečnost dat, snadnost obsluhy a bohaté možnosti rozšiřování jeho funkcí. Dynymický team programátorů je připraven splnit požadavky zákazníka na další vývoj a rozšíření systému na zakázku.

Stavebnice na přání

Centros XP je systém, který se vždy přizpůsobí požadavkům provozovatele. Ve své nejjednodušší podobě je vhodný pro malou vnitropodnikovou nebo veřejnou čerpací stanici, kde za minimální náklady nabídne vysokou spolehlivost a maximální užitek. Na druhé straně umí Centros XP řídit velkou čerpací stanici s mnoha výdejními stojany, tankovacími automaty, cenovými panely, měřením hladin a dalšími zařízeními. Síť několika čerpacích stanic je možné zapojit do centra, odkud budete všechny pobočky řídit a kde budete centrálně zpracovávat veškerá data.

Centros XP na čerpací stanici umí pracovat buď jako malý jednopočítačový systém s jednou pokladnou, nebo jako silný komplexní systém složený z neomezeného počtu pokladen a manažerských počítačů. Původně instalovaný jednoduchý systém je možné průběžně rozšiřovat a doplňovat o další periferie a moduly.

Data jako v trezoru

Provozovatelé ocení zejména odolnost systému proti neoprávněné manipulaci s daty, neomezenou možnost rekonstrukce dat a důslednou evidenci všech operací se systémem. Centros XP je navržen tak, aby zabránil škodám způsobeným případnou chybou zařízení a nebo obsluhy. Žádný údaj v systému nelze změnit bez toho, aniž by byl vytvořen záznam o provedené změně. Původní údaje se v systému vždy zachovávají a je možné je zpětně dohledat a případně i obnovit. Historie všech změn zůstává v systému vždy zachována. Není tak možné s daty neoprávněně manipulovat anebo si je například nedopatřením smazat.

Radost pro obsluhu

Centros XP je navržen s ohledem na maximálně snadnou a intuitivní obsluhu, kterou zvládne i málo zkušený uživatel ve velmi krátkém čase. Každý je schopen systém okamžitě ovládat i bez přečtení uživatelského manuálu. Aplikace systému Centros XP vždy přímo nabízí nejvhodnější volbu a minimalizuje potřebné zásahy a akce obsluhy. Ovládání všech modulů a částí aplikace je jednotné a velmi přehledné. Často používané funkce jsou přímo přístupné stiskem jediné klávesy nebo jedním klikem myši. Často sledovaná data jsou zobrazena okamžitě a jsou dobře viditelná na první pohled.

Pomoc na dosah ruky

Architektura systému Centros XP je od základu postavena na síťových technologiích a systém je distribuovatelný již na úrovni zařízení. Prakticky to znamená, že jeden výdejní stojan může být v Adamově, druhý v Blansku, Tankomat v Praze, pokladna v Liberci a přitom se celý systém bude chovat jako jedna čerpací stanice. Jistě nebude nikdo chtít provozovat takto postavenou čerpací stanici, zmíněný princip však přináší jiné výhody. Servisní technik může sledovat dění na vzdálené stanici a případně odhalit závadu na konkrétním zařízení.

Zákazníkům nabízíme poradenství, slevu při přechodu z konkurenčního produktu, leasing, zvýšenou podporu po instalaci a kvalitní servis.

About the author

Martin Pavlík

Zakladatel a majitel ve firmě QUITEC s.r.o. Miluje nové technologie a jeho zálibou je zjednodušování podnikání, práce a života pro dosažení vyšších zisků, více radosti a osobního štěstí.

Click here to add a comment

Leave a comment: