Teplotní kompenzace pro autocisterny

Stáčecí cisterna na čerpací stanici

Elektronická měřicí hlava s teplotní kompenzací stočeného množství LPG a pohonných hmot zpřehlední evidenci a ušetří peníze.

Olejářské společnosti požadují po svých přepravcích, aby měřidla autocisteren byla vybavena teplotní kompenzací měřeného průtoku. Sledují tím výrazné zpřesnění skladové evidence a dosažení vysokých finančních úspor. Co je to vlastně teplotní kompenzace, jak funguje a kdo ji potřebuje?

Pohonné hmoty a zejména LPG výrazně mění svůj objem v závislosti na teplotě. Teplota produktu v době plnění cisterny ve velkoskladu se zpravidla liší od teploty produktu v době stáčení na čerpací stanici. Vlivem změny teploty se také změní objem produktu v cisterně. Není tedy jednoznačně prokazatelné, jaké množství produktu by mělo v cisterně po stočení na stanici zůstat. Navíc ani odběratel přesně neví, kolik produktu bylo do nádrže stočeno a nemá tak pohonné hmoty jednoznačně pod kontrolu.

Teplotní kompenzace

Odpovědí na problém roztažnosti produktů je teplotní kompenzace měření průtoku. Principem je průběžné měření teploty produktu během stáčení, výpočet hustoty produktu v každém okamžiku a přepočet protečeného množství na standardní teplotu 15°C. Olejářské firmy účtují také při standardní teplotě 15°C a tak je zřejmé, kolik produktu se do cisterny naplnilo, kolik bylo vydáno a kolik má v cisterně zůstat po stáčení. Je třeba upozornit, že totální kontroly nad množstvím produktu dosáhneme zavedením teplotní kompenzace do všech částí měřícího řetězce, tedy i na výdejní stojan.

Elektronická měřicí hlava

Mnoho starších, ale i nových autocisteren je vybaveno pouze mechanickými měřiči průtoku. Tyto měřiče zpravidla neumožňují teplotní kompenzaci měření průtoku a nebo nabízí pouze mechanickou kompenzaci, která není dostatečně spolehlivá a přestavitelná. Není proto snadné jedním měřičem měřit a teplotně kompenzovat měření průtoku několika různých produktů.

Jediným možným řešením je v tomto případě elektronická měřicí hlava s nastavitelnou teplotní kompenzací. Novým výrobkem na českém trhu je elektronická hlava od firmy Quitec, která umožní snadnou volbu produktu.

Hlava TLC 100 TVC

Elektronická měřící hlava TLC 100 TVC je určena pro měření výdeje nafty, benzínů nebo LPG na stáčecích cisternách. Hlava se instaluje přímo na měřič průtoku do stáčecího prostoru s nebezpečím výbuchu. Při výdeji se na displeji zobrazuje název produktu, jeho teplota, aktuální průtok a stočené množství. Doklad se vytiskne automaticky po ukončení stáčení na tiskárně dokladů instalované v kabině řidiče. Druh stáčeného produktu obsluha snadno nastaví dálkovým ovladačem. Parametry produktů nastavuje technik při metrologické kalibraci jedenkrát za rok. Přehledná sestava s uvedením počátečních a koncových stavů součtoměrů se vytiskne na konci směny.

Elektronika hlavy je umístěna v robustní hliníkové skříni v pevném závěru. Displej je umístěn za průzorem na přední straně skříně a je dobře viditelný. Hlava je určena k připojení na jeden měřič průtoku a umí měřit teplotu jednoho produktu. Obsluha může dálkovým ovladačem vyvolat na displej celkové a denní součtoměry, vytisknout doklad o stáčení, vytisknout denní uzávěrku a vynulovat denní součtoměry. Metrologické parametry jsou chráněny plombou a bez porušení plomby není možné je měnit. Pro cisterny s více produkty a měřiči je možné několik hlav spojit datovým kabelem. Všechny hlavy pak tisknou doklady na jednu tiskárnu.

Spolehlivý partner

Quitec, spol. s r.o. je českým výrobcem a dodavatelem technologie pro čerpací stanice pohonných hmot, LPG, olejů a průmyslových kapalin. Produkty firmy jsou instalovány na mnoha čerpacích stanicích v České republice i v zahraničí a svým zákazníkům slouží již déle než šest let.

Vždy přistupujeme ke každému partnerovi individuálně a prioritou je pro nás najít řešení problému. Sami se přesvědčete o tom, co vše pro Vás můžeme udělat!

About the author

Martin Pavlík

Zakladatel a majitel ve firmě QUITEC s.r.o. Miluje nové technologie a jeho zálibou je zjednodušování podnikání, práce a života pro dosažení vyšších zisků, více radosti a osobního štěstí.

Click here to add a comment

Leave a comment: