Podnikové čerpací stanice od firmy Quitec

Bezobslužka - Samoobslužná čerpací stanice na naftu a benzín s tankautomatem QUITEC

Podniková čerpací stanice nejen sníží náklady na provoz vozového parku ale také zavede pořádek díky důsledné evidenci čerpání.

Zamýšlíte se nad tím, jak snížit náklady na nákup pohonných hmot? Významným faktorem jsou ztráty způsobené čerpáním pohonných hmot mimo areál firmy, které nemáte plně pod kontrolou.

Elegantním řešením snížení výdajů za pohonné hmoty je výstavba vlastní malé podnikové čerpací stanice. Tuto cestu volí v poslední době stále větší počet provozovatelů vozového parku v České republice. V západní Evropě je vnitropodniková čerpací stanice téměř pravidlem. Není se čemu divit, neboť peníze investované do výstavby malé čerpací stanice na naftu se vrátí zpravidla do jednoho až dvou let, s ohledem na výtoč pohonných hmot. Zrychlení návratnosti investice je velmi snadné otevřením čerpací stanice i pro ostatní firmy z okolí. Vždyť kdo by dnes odmítl čerpat naftu levněji.

Co je třeba?

Je třeba si uvědomit, že podnikovou čerpací stanici stavíme se záměrem snížit náklady na pohonné hmoty. Velkolepé stavby známé z oblasti veřejných čerpacích stanic proto nejsou na místě. Podniková čerpací stanice je účelová stavba, která musí zajistit bezpečné skladování, stáčení a výdej pohonných hmot. Samozřejmě při respektování všech bezpečnostních a hygienických předpisů.

Základem čerpací stanice je nadzemní dvouplášťová ocelová nebo betonová nádrž na pohonné hmoty, doplněná výdejním stojanem a tankovacím automatem. Manipulační a stáčecí plocha musí být zajištěna proti úniku ropných produktů do půdy a povrchových vod. Musí být proto izolovaná a případné úkapy musí být svedeny do úkapové jímky. Úkapová jímka je ocelová nebo betonová nádrž uložená v zemi. Zabezpečená plocha a výdejní místo jsou zastřešeny, aby nedocházelo k častému naplnění a možnému přeplnění úkapové jímky. Samozřejmě ani řidičům by čerpání pohonných hmot na dešti nebylo příjemné.

Čerpání pod kontrolou

Při výstavbě podnikové čerpací stanice nesledujeme pouze přímou úsporu na ceně pohonných hmot, která je významná. Snažíme se také získat kontrolu nad jejich čerpáním. Přesnou evidencí a kontrolou čerpání můžeme dosáhnout další úspory. Často pěti až deseti procent pohonných hmot. Moderní podnikové čerpací stanice se proto neobejdou bez tankovacího automatu. Tankovací automat nejenže nahradí pumpaře, ale umožní výdej pohonných hmot 24 hodin denně. Provádí přesné záznamy o každém odběru a sleduje stav zásobníků. Hlídá výdejní limity řidičů a kredity smluvních partnerů. Připravuje přehledné sestavy o čerpání a poskytuje údaje potřebné pro fakturaci.

Řidič se při čerpání pomocí tankomatu prokáže elektronickým identifikačním prvkem. Zadá svůj PIN a zvolí výdejní stojan, u kterého bude čerpat. Případně zadá předvolbu v litrech nebo korunách. Následné čerpání proběhne zcela automaticky. Po ukončení čerpání může být ještě vytisknuta účtenka nebo výdejka. Tankovacím automatem je možné dovybavit i staré čerpací stanice. Tuto inovaci je možné spojit i s výměnou již vysloužilého výdejního stojanu nebo s opravou a vyvložkováním nádrže.

Tankomat čerpá za vás

Firma Quitec je renomovaným českým výrobcem tankovacích automatů a dodavatelem technologie pro podnikové i veřejné čerpací stanice a olejová hospodářství. Tankomat firmy Quitec je navržen s ohledem na maximální spolehlivost. Bezpečně zastává funkci řízení čerpací stanice v nepřetržitém provozu a svým uživatelům nabízí vysoký komfort obsluhy. Záznamy o čerpání jsou uchovány ve speciální elektronické paměti automatu. Tankovací transakce jsou bezpečně uloženy a chráněny proti ztrátě a případnému zničení. Vysoké spolehlivosti zařízení je dosaženo tím, že neobsahuje žádné pohyblivé součásti, dokonce ani pevný disk nebo ventilátor.

Uživateli se nabízí široká paleta identifikačních prvků, zahrnující karty s magnetickým proužkem, čárkový kód, elektronické čipové klíče, bezkontaktní karty a bezkontaktní klíčenky. Dnes se již téměř výhradně používá praktická a velmi spolehlivá bezkontaktní identifikace.

Tankomat firmy Quitec není jen funkční, ale také krásný. Firma uvedla na trh nový model s futuristickým designem, který bude šperkem vaší čerpací stanice i v příštím tisíciletí. Vychutnat jeho elegantní tvary si můžete při osobní návštěvě u výrobce.

Jak na to?

Kompletní sortiment technologie čerpacích stanic od firmy Quitec je technicky i vzhledově dobře sladěn a firma pro své zákazníky nalezne vždy to nejefektivnější a nejlevnější řešení. Malé čerpací stanice jsou osazovány integrovanými výdejními stojany, kde je automat umístěn přímo v hlavě stojanu. Toto řešení je velmi pěkné, praktické, prostorově nenáročné a navíc levné. Větší čerpací stanice osazené více výdejními stojany jsou pak řízeny samostatným automatem umístěným v jejich blízkosti, zpravidla na výdejním ostrůvku.

Pro ty, kdo již provozují starší čerpací stanici, nabízí firma Quitec doplnění technologie o Tankomat, repasi nebo výměnu výdejních stojanů a případně čištění a vložkování nádrží. Některé nevyhovující čerpací stanice je třeba zcela rekonstruovat, izolovat manipulační a stáčecí plochu, doplnit o úkapovou jímku a případně zastřešit.

Vlastní podniková čerpací stanice není nic zvláštního, co byste si nemohli dovolit. Jde jen o to, zvážit skutečné požadavky na její provoz a neudělat zbytečnou chybu při jejím návrhu a následné výstavbě. Vyplatí se proto spolupracovat s odbornou firmou, která se výstavbou a rekonstrukcí čerpacích stanic zabývá a dodává i ověřenou a spolehlivou technologii. Firma Quitec je připravena stát se vaším spolehlivým partnerem, který vás povede od stádia počátečních úvah až ke konečné realizaci vašeho záměru.

Firma Quitec je renomovaným českým výrobcem tankovacích automatů a dodavatelem veškeré technologie pro podnikové i veřejné čerpací stanice a olejová hospodářství.

About the author

Martin Pavlík

Zakladatel a majitel ve firmě QUITEC s.r.o. Miluje nové technologie a jeho zálibou je zjednodušování podnikání, práce a života pro dosažení vyšších zisků, více radosti a osobního štěstí.

Click here to add a comment

Leave a comment: