Bezobslužné čerpání s bankovní kartou

Čerpání pohonných hmot na kartu

Technologickou novinkou na českých čerpacích stanicích jsou moderní tankovací automaty. Tankautomat umožní bezobslužně načerpat pohonné hmoty a zaplatit bankovní kartou přímo na ostrůvku u výdejního stojanu.

První čerpací stanice s bezobslužným tankautomatem akceptujícím bankovní karty VISA a EuroCard / MasterCard byla otevřena letos v létě v Praze a po ní budou následovat další. Brzy budete mít možnost samoobslužně zaplatit bankovní kartou na čerpacích stanicích u obchodních center a později i na běžných veřejných čerpacích stanicích.

V zahraničí jsou venkovní platební terminály již v provozu na mnoha stanicích, zatímco u nás tato technologie teprve přichází na trh. V České republice tuto moderní technologii zavádí firma Quitec, český výrobce elektroniky a pokladních systémů pro čerpací stanice. Vývoj platebního automatu byl proveden ve spolupráci s firmou Wincor Nixdorf, zkušeným partnerem v oblasti bankovních a platebních aplikací. Na vývoji platební aplikace se podílela také Česká spořitelna, která je připravena akceptovat platby provedené tankovacím automatem firmy Quitec.

Jak čerpat na kartu

Samoobslužné čerpání s bankovní kartou je velmi snadné. Vlastní čerpání PHM je shodné jako na běžné čerpací stanici, rozdíl je pouze v placení. Zastavte vozidlo u vybraného výdejního stojanu a přistupte k platebnímu terminálu. Platební terminál je obdobou bankomatu s tím rozdílem, že místo peněz obdržíte pohonné hmoty. Zasuňte tedy bankovní kartu do čtecího zařízení a řiďte se pokyny na displeji tankomatu. Budete vyzvání k zadání maximální částky, za kterou hodláte čerpat pohonné hmoty. Po zadání osobního čísla PIN provede terminál ověření vašeho požadavku s autorizační centrálou banky. Požadovaná částka bude na vašem účtu dočasně blokována na zajištění pozdější platby za PHM. Po úspěšné autorizaci bankou budete terminálem vyzváni k výběru výdejního stojanu, u kterého budete čerpat. Přejděte ke stojanu a načerpejte běžným způsobem. Můžete načerpat maximálně množství odpovídající autorizované částce nebo jakékoliv menší množství PHM; při dosažení autorizované částky se výdej samovolně zastaví. Po ukončení čerpání a zavěšení výdejní pistole můžete opustit čerpací stanici. Pokud však požadujete účtenku a doklad o zaplacení, vraťte se k platebnímu terminálu, znovu zasuňte platební kartu do čtecího zařízení a vyžádejte si tisk dokladu. Tím je vaše čerpání dokončeno.

Tankomat na stanici

Nový tankovací automat naleznete na čerpací stanici buď jako samostatně stojící zařízení na ostrůvku poblíž výdejních stojanů, nebo jako integrovaný platební terminál přímo ve výdejním stojanu na PHM. Pokud je tankautomat součástí výdejního stojanu, odpadá volba výdejního místa, protože budete čerpat přímo z toho stojanu, kde provádíte autorizaci platby. Naopak samostatně stojící platební automat může obsluhovat více výdejních stojanů; pak je volba stojanu před čerpáním nutná. Tankovacích automatů může být na jedné čerpací stanici i více, maximálně jeden tankautomat pro každé výdejní místo. Samoobslužné čerpání je pro zákazníka rychlé a pohodlné, protože nemusí jít zaplatit do kiosku. Provozovatel naopak ocení ryché odbavení čerpání a uvolnění stojanu pro dalšího zákazníka. Kiosek nemusí být ve slabých hodinách otevřen, čímž provozovatel dosáhne značné úspory na mzdových nákladech a energiích.

Tankautomat firmy Quitec může být připojen k pokladnímu systému, čímž vznikne nové platební místo – venkovní platební terminál. Tankautomat pak zajišťuje pouze přijímání plateb a tisk účtenek a dokladů o platbě, přičemž řízení čerpací stanice obstarává pokladní systém. Taková instalace připadá v úvahu na již existujících čerpacích stanicích, kde se nový tankovací automat instaluje pro zajištění nočního provozu nebo pro rychlé odbavení čerpání.

Při návrhu nové čerpací stanice bez plánovaného kiosku a tedy i bez běžného pokladního místa je možné použít tankautomat pro přímé řízení technologie čerpací stanice, tedy výdejních stojanů, měření hladin a cenového panelu. Pokladní systém pak zcela odpadá.

Tankomat Titan firmy Quitec akceptuje kromě platebních karet také karty provozovatele a slevové karty. Provozovatel čerpací stanice nebo sítě čerpacích stanic má možnost vydat svým stálým zákazníkům vlastní karty a umožnit jim čerpat buď bezhotovostně nebo se slevou.

Centrální řízení

Majitel nebo provozovatel čerpací stanice často není fyzicky přítomen na čerpací stanici a proto ocení možnost propojení čerpací stanice se svou kanceláří nebo centrálou. Toto propojení získá na významu, pokud je čerpacích stanic větší počet a je třeba je centrálně řídit a spravovat. Firma Quitec dodává kromě pokladních systémů také řešení pro sítě čerpacích stanic – takzvanou centrálu. Centrála zajistí propojení čerpacích stanic do sítě a zpřístupní data ze všech připojených čerpacích stanic z jednoho místa. Centrálně je pak možné nejen sledovat a vyhodnocovat prodeje ze všech stanic, ale také sledovat stavy pohonných hmot v nádržích a plánovat závoz, měnit totemové ceny pohonných hmot a suchého zboží, spravovat karty stálých zákazníků, nastavovat smluvní ceny fakturovat zákazníkům za bezhotovostní odběry a tisknout přehledné sestavy o čerpání a prodejích suchého zboží.

Příležitost pro investory

Nový platební automat Titan firmy Quitec otevírá možnost budování zcela nového typu čerpacích stanic a přináší tak příležitost pro nové investory. Na mnoha místech České republiky vyrostou zcela nové čerpací stanice, dnes již běžné v jiných zemích. Tyto čerpací stanice budou stavět na možnosti plně bezobslužného prodeje na bankovní karty a karty CCS. Bude se jednat o samoobslužné čerpací stanice bez kiosku a zcela bez lidské obsluhy. Na těchto čerpacích stanicích se později kromě pohonných hmot bude nabízet a prodávat také jiné zboží a především služby. Takto koncipovaná čerpací stanice přinese rychlejší návratnost investice, protože vypuštěním kiosku a některých inženýrských sítí bude dosaženo významné finanční úspory a snížení počáteční investice.

Firma Quitec je spolehlivým partnerem pro případné investory a partnery. Firma Quitec je dodavatelem tankovacích automatů, výdejních stojanů, pokladních systémů, technologie měření hladin a systémů pro řízení sítě čerpacích stanic. Technologie firmy Quitec jsou instalovány na více než 300 čerpacích stanicích v české republice již od roku 1995.

TANKOMAT je registrovaná ochranná známka firma QUITEC.
Více informací naleznete na stránce www.tankomat.cz

About the author

Martin Pavlík

Zakladatel a majitel ve firmě QUITEC s.r.o. Miluje nové technologie a jeho zálibou je zjednodušování podnikání, práce a života pro dosažení vyšších zisků, více radosti a osobního štěstí.

Click here to add a comment

Leave a comment: