Přesné měření hladin v nádržích

FAFNIR - monitoring nádrží na čerpací stanici

Firma Quitec uvádí na trh novou technologii pro velmi přesné měření hladin kapalin v nádržích od německého výrobce FAFNIR.

Systém sledování hladin VISI-X od německé firmy FAFNIR je důležitou částí technologie pro čerpací stanice pohonných hmot. Přesné měření objemu produktu, jeho teploty a průběžný přepočet objemu na standardní teplotu 15 °C je základním předpokladem kvalitního řízení zásob.

Díky integrované detekci spodní vody je vytvořen systém zajištění kvality. Společně s registrací množství vydané kapaliny ze stojanů může být detekovován případný únik kapalin. Prostřednictvím pokladního systému je možno sledovat vydané množství i ztráty, a s pomocí telemetrie vznikne vysoce hodnotný a univerzální nástroj pro řízení skladu pohonných hmot a olejů.

Vysoce přesné zařízení pro měření obsahu nádrží VISY-X bylo navrženo zejména pro použití na čerpacích stanicích pohonných hmot. Díky své modulární stavbě však může rovněž sloužit jako systém pro sledování nádrží v průmyslových odvětvích, kde se skladují minerální oleje. Oblíbené jsou také aplikace v autocisternách pro přepravu PHM a minerálních olejů.

Systém měření hladin

Každý VISY-X systém se skládá z 1 až 16 čidel VISY-Stick a řídicí jednotky VISY-Command. Magnetostrikční čidlo VISY-Stick provádí vysoce přesné měření hladiny produktu, hladiny spodní vody a teploty produktu. Řídicí jednotka VISY-Command obsahuje zdroj elektrické energie pro VISY-Stick čidla a funguje jako rozhraní pro komunikaci s okolím. K dispozici je mnoho možností pro připojení pokladních systémů, počítače, displejů, modemů a alarmů.

Měřicí sonda

Čidlo VISY-Stick pracuje na magnetostrikčním principu. Do trubice čidla je zabudován drát vyrobený z magnetostrikčního materiálu. Drátem jsou vysílány magnetické pulsy, které generuje elektronika čidla, přičemž magnetické pole má kruhový tvar. V plovácích jsou umístěny magnety, které drát magnetizují v plovoucí pozici. Superpozicí obou magnetických polí je vytvořen torzní puls, který směřuje k hlavě čidla. Takto vzniklý časový interval je zachycen a prostřednictvím elektroniky převeden na výšku hladiny.

VISY-Stick se skládá z krytu převodníku z nerezové oceli, trubice čidla z nerezové oceli, montážního šroubení s nastavitelnou výškou, produktového plováku a vodního plováku. Sonda je vyrobena v krytí IP68, přesnost měření hladiny je lepší než ± 1 mm v celém rozsahu, přesnost měření teploty je lepší než ± 1°C. Detekce vody je kontinuální od 30 mm. Rozsah pracovních teplot je -25°C … +80°C. Sonda je schválena TGv 99 ATEX 1391.

Řídicí elektronika

Jednotka VISY-Command napájí čidla VISY-Stick elektrickým proudem a současně zpracovává data z čidel. Řídicí jednotka přijímá naměřené hodnoty z čidel, dočasně je ukládá a vysílá do nadřízeného systému, například do centrálního počítače. Komunikace s pokladním systémem čerpací stanice nebo s počítačem je možná přes různá rozhraní, např. RS232-C (V24). Řídicí systémy mohou pro komunikaci použít všechny známé protokoly. Konfigurační parametry jsou zadávány do řídicí jednotky VISY-Command přes PC prostřednictvím uživatelsky příjemného programu VISY Setup. Kromě připojení k osobnímu počítači je možné provést i připojení k hostitelskému počítači (např. k počítači čerpací stanice) nebo ke sběrnici.

Jednotka VISY-Command se skládá ze zdroje elektrického proudu pro napájení čidel VISY-Stick, jiskrově bezpečných bariér, řídicí jednotky a rozhraní pro připojení počítače čerpací stanice. Na přání je možné dodat rozhraní EPSI nebo IFSF-LON. VISI-Command umožňuje připojení až 16 VISY-Stick čidel. Krytí IP 55, rozměry 300 x 300 x 175 mm, pracovní teplota 0 °C … +40 °C. Instalace mimo ex-zóny, certifikace TGV 98 ATEX 1380, ochrana proti explozi [EEx ia] IIC, napájení 230 V AC + 10 %, cca. 2 VA.

Displej obsluhy

Displej VISY-View pracuje ve spojení se systémem měření hladin VISY-X. Celek představuje systém vizualizace a pracovní platformu pro řízení obsahu nádrží na čerpací stanici. Displej VISY-View se používá tehdy, pokud čerpací stanice není vybavena platebním systémem nebo pokud tento systém nemůže nebo nemá být používán pro zobrazení údajů o obsahu nádrží. Je to rovněž vynikající displej pro řidiče nákladních vozidel – přepravců PHM.

VISY-View zobrazuje kompletní údaje o nádržích. Informace o stavu nádrží jsou vždy aktuální a kdykoliv dostupné. Zobrazované údaje zahrnují výšku hladiny produktu, obsah nádrží, teplotu produktu, teplotně kompenzovaný objem, úbytek kapaliny, název nádrže a produktu, výšku hladiny vody, dva alarmy pro vodu a čtyři pro produkt, historii dodávek a historii alarmů pro všechny nádrže.

Vizualizační software

Program VISY-Quick ovládá systém VISY-X a je vhodné jej použít zejména v případě, že není instalován displej obsluhy. Stejně jako VISI-View, také VISY-Quick zobrazuje kompletní údaje o nádržích, včetně záznamů o plnění nádrží, úbytcích produktů a alarmech. Nahrazením displeje obsluhy programem VISI-View je možné dosáhnout významně nižší ceny kompletního systému. Díky snadné integraci systému VISI-X s pokladním systémem pomocí známých komunikačních protokolů je možné celý systém měření hladin pohodlně spravovat přímo pokladním systémem.

About the author

Martin Pavlík

Zakladatel a majitel ve firmě QUITEC s.r.o. Miluje nové technologie a jeho zálibou je zjednodušování podnikání, práce a života pro dosažení vyšších zisků, více radosti a osobního štěstí.

Click here to add a comment

Leave a comment: