Jak významně uspořit na pohonných hmotách

Tankomat TA08 - bezobslužná čerpací stanice. Tankovací automat QUITEC

Při stále se zostřující konkurenci a tvrdších podmínkách podnikání je snížení nákladů jedním z klíčových předpokladů úspěchu.

Cena pohonných hmot postupně roste a navíc se do ní významně promítá i marže prodejce. Jednou z nejefektivnějších cest ke snížení nákladů na provoz vozového parku je tak úspora na pohonných hmotách.

Tento fakt navíc v poslední době získal na váze s uvolněním podmínek pro dopravce, kteří mohou v nádržích svých kamionů vyvézt do zóny EU až 1000 litrů nafty oproti stávajícím dvěma stům litrům. Dopravci tak nejsou nuceni k čerpání velmi drahé nafty v Rakousku nebo ještě hůře v Itálii a k čekání na vrácení DPH mnohdy až po několika desítkách měsíců. Tento fakt ovšem stále neřeší problém zmíněný v úvodu a tím je marže prodejců nafty. Jedinou cestou, jak se vyhnout tomuto úskalí a opravdu významně ušetřit, je výstavba vnitropodnikové čerpací stanice. Ovšem aby se tento krok skutečně plně vyplatil, je třeba zvážit mnoho faktorů.

Čím bychom se tedy měli při návrhu čerpací stanice řídit?

Zjednodušeně můžeme říci, že nejdůležitějším faktorem je výtoč. Ta totiž nejvíce ovlivní rychlost návratnosti investice a zásadním způsobem rozhoduje o podobě čerpací stanice. Snad nejdůležitější ve fázi rozhodování o výstavbě ČS je obrátit se na odborníky, kteří Vám poradí a připraví řešení šité na míru. Hovoříme totiž o poměrně složitém procesu návrhu, vyhotovení projektové dokumentace, vyřízení povolení, výstavby a instalace potřebné technologie. Cílem je navrhnout takové řešení, které snadno projde stavebním řízením až ke kolaudaci a následné zajištění bezpečného provozu čerpací stanice a dlouhodobé spolehlivosti technologie při současném zachování co možná nejnižší ceny. Proto se teď zeptáme na zkušenosti Ing. Martina Pavlíka ze společnosti Quitec, který v tomto úzce specializovaném oboru pracuje více než devět let.

Bylo řečeno, že výtoč rozhoduje o podobě ČS. Jakým způsobem?

Měsíční spotřeba pohonných hmot vede nejen ke stanovení velikosti nádrže ale určuje také charakter čerpací stanice, potřebný počet výdejních stojanů a jejich umístění na stanici. Příliš malá nádrž nutí provozovatele pečlivěji plánovat zásoby a častěji zavážet pohonné hmoty, čímž může docházet k omezování provozu čerpací stanice a zvyšování nákladů jak na její provoz, tak na dopravu PHM. Naopak neúměrně velká nádrž vede k dlouhodobému hromadění zásob, což zejména u nafty může být vzhledem k možné separaci nežádoucí. Samozřejmě, pokud bude na stanici čerpat pouze několik nákladních aut denně, plně postačí jeden výdejní stojan se zvýšeným výkonem. Ovšem pokud se na stanici bude pohybovat větší počet vozidel, a to i jen v ranní nebo odpolední špičce, je třeba na stanici vhodně umístit více samostatných výdejních míst. Nemůžeme ale opomenout fakt, že s růstem velikosti nádrže a počtu výdejních míst roste i cena technologie. Optimální řešení by proto měl navrhnout odborník.

Na vlastní čerpací stanici sice uspořím na ceně nafty, jak ale zamezím nekontrolovaným únikům a krádežím?

Protože tuto otázku si klade prakticky každý provozovatel čerpací stanice, vyvinuli jsme tankovací automat, který tento problém vyřeší jednou provždy. Jedná se o dlouhodobě prověřený, spolehlivý systém, který funguje na principu lokálního kreditu. Každý řidič obdrží čipovou kartu nebo klíčenku, pomocí které je identifikován. Bez této identifikace nebude nikomu vydána ani kapka benzínu či nafty. Provozovatel má nad čerpáním pohonnýh hmot dokonalý přehled. Navíc tento systém umožní prodej pohonných hmot i partnerským firmám, což ještě zrychlí návratnost investice a následně přinese i zajímavé zisky. Tankomat je plně bezobslužný, ušetří náklady za obsluhu a čerpání je možné 24 hodin denně. Investice do tankomatu se velmi rychle vrátí a bude přinášet další úspory. Jen pro zajímavost, ve většině firem po instalaci tankomatu klesne spotřeba pohonných hmot o 10 až 20 procent, právě díky zvýšené kontrole nad čerpáním. Přímou finanční úsporu si snadno každý spočítá sám.

Kolik se na Vás obrací zákazníků?

V poslední době zaznamenáváme skutečně velký nárůst zájmu ze strany provozovatelů vozového parku. Začínají si totiž uvědomovat, že investice do vnitropodnikové čerpací stanice se jim velmi rychle vrátí. Poptávka se výrazně zvýšila v posledních měsících, rozhodně na ni má vliv i blížící se vstup do EU, především ale stále rostoucí ceny nafty. Počet našich nových zákazníků významně vzrostl, jakmile jsme na trh uvedli ekologické mobilních plastové nádrže vybavené naší vlastní technologií pro skladování a kontrolovaný výdej motorové nafty. Plastové nádrže přinesly možnost levného čerpání nafty širokému okruhu menších firem, které si dosud investici do vlastní čerpací stanice nemohli dovolit. Rozhodující úlohu u této nové technologie nehraje pouze nízká cena, ale také rychlé dodací lhůty a snadná instalace. Pro nasazení této technologie totiž není třeba stavební povolení ani náročné stavební úpravy.

Jaké jsou zkušenosti Vašich zákazníků s rychlostí návratnosti investice?

Záleží především na výši investované částky a na výtoči. Několika větším společnostem z řad dopravců, které si dokonce samy zaváží naftu, se investice do čerpací stanice vrátila do pěti, šesti měsíců. Většinou se ale investice do klasické čerpací stanice vrátí do jednoho až dvou let. Následné finanční úspory jsou dlouhodobé. Díky novým plastovým nádržím a jejich nízké pořizovací ceně dosahují naši zákazníci rychlého zhodnocení i při malých výtočích. Pro výtoče od 5 tisíc do 20 tisíc litrů nafty měsíčně doporučujeme levné plastové nádrže, při větším objemu nebo pro benzíny volíme klasické technologie ocelových nádrží.

About the author

Martin Pavlík

Zakladatel a majitel ve firmě QUITEC s.r.o. Miluje nové technologie a jeho zálibou je zjednodušování podnikání, práce a života pro dosažení vyšších zisků, více radosti a osobního štěstí.

Click here to add a comment

Leave a comment: